שימוש בטפסים נגישים חשוב מאד!

יש לציין באופן ברור מה הם שדות החובה.

כל שדה יקבל label עם for=id או arialabel.

לכל שדה חייב להיות שם ברור וייחודי. שם השדה מהווה הוראה למשתמש, לכן רצוי מאוד שהוא יופיע על המסך

מומלץ  להוסיף לשדות החובה מאפיין aria-required=”true” ו- aria-invalid="false".

בזמן שגיאה יש לשנות את המאפיין aria-invalid ל- true.

להחזיר ל- false אם תוכן השדה תוקן.

לאור מורכבות הנושא הוקדש מאמר שלם לעניין טפסי נגישות באתר הבא:

http://www.nagish.org.il/?page_id=129

4_03