התנגשות הכלי
במקרה הנ"ל יש התנגשות של הלוגו באתר עם כפתור סגירת כלי הנגישות.
תיקון css
זאת בעקבות הגדרת css המגדירה את מיקומו של הלוגו בשכבה העליונה ביותר.
הורד
אם כן, יש להוריד את מספר השכבה המופיע בהגדרה זו לדוגמא ל:z-index:10
והרכיב ישב בצורה מושלמת באתר.